Vzdelávacie aktivity zamerané na emócie

V mesiaci január sme vo všetkých triedach našej materskej školy uskutočnili projekt zameraný na emócie :). Počas celého mesiaca deti prostredníctvom aktivít a hier vyjadrovali a opisovali svoje aktuálne emócie. V nasledujúcich dokumentoch si môžete pozrieť, ako sa so zadaním projektu popasovali.

Aktuality

Vzdelávacie aktivity zamerané na emócie

V mesiaci január sme vo všetkých triedach našej materskej školy uskutočnili projekt zameraný na emócie :). Počas celého mesiaca deti prostredníctvom aktivít a hier vyjadrovali a opisovali svoje aktuálne emócie. V nasledujúcich dokumentoch si môžete pozrieť, ako sa so zadaním projektu popasovali.

Všetky aktualityVšetky vývesky

Najbližšie udalosti

Všetky udalosti

MOTTO:

My sme deti veselé,
my sa radi hráme.
Hrou sa veľa dozvieme,
keď do škôlky prídeme.

Keď dvere do škôlky otvoríme,
veľa nového objavíme.
Našej škôlke hoc je skromná,
nik sa verú nevyrovná.

Objaviť my chceme tu
vedu v snahe ukrytú.
Vtedy sa veľa dozvieme
keď sa okienkom 
do minulosti pozrieme.

Veď dedko, babka dávno znali,
keď rukami si všetko vytvárali.
Cez svoje skutky vypovedali
a svoje skúsenosti odovzdávali.

My sa budeme snažiť napredovať 
a ich skúsenosti uplatňovať.
Z ich studnice múdrosti sa poučiť,
aby sme to vedeli správne využiť.

Keď cez oblasti jazyka, umenia a kultúry prejdeme,
matematikou, prírodou a pohybom nové vedomosti nadobudneme,vtedy do školy súci budeme
a dobrými ľuďmi sa v živote staneme.