Kontakt

Kontaktné údaje

Materská škola Malý Slavkov Gerlachovská 54 060 01 Malý Slavkov


DIČ: 2020710109

052/452 58 39
ms@malyslavkov.sk.

Konzultačné hodiny pre rodičov detí, ktoré navštevujú MŠ
Utorok a štvrtok 12:30 – 13:30
(popr. po osobnom dohovore)

Prevádzka školy
Pracovné dni cez školský rok

Pon  6:00 – 17:00
Ut  6:00 – 17:00
Str  6:00 – 17:00
Štv  6:00 – 17:00
Pia  6:00 – 17:00

Stravovanie
Desiata: 8:15 – 8:45
Obed: 11:15 – 11:45
Olovrant: 14:15 – 14:45

Zverejnené 2. septembra 2022.
Upravené 17. januára 2023.