Preskočiť na obsah

Personál

Pedagogickí zamestnanci

Mgr. Jana LESNÁ

PaedDr. Jana LESNÁ

riaditeľka MŠ

ms@obecmalyslavkov.sk 0910 925 839
Mgr. Lýdia JANIGLOŠOVÁ

Mgr. Lýdia JANIGLOŠOVÁ

učiteľka MŠ
vedúca školskej jedálne

Mgr. Veronika MAMIAKOVÁ

Mgr. Veronika MAMIAKOVÁ

učiteľka MŠ

Terézia Zvarová

Terézia ZVAROVÁ

učiteľka MŠ

Mgr. Patrícia Mamiaková

Mgr. Patrícia MAMIAKOVÁ

učiteľka MŠ

Bc. Zuzana ZUMMEROVÁ

pedagogický asistent

Mgr. Erik REMEŇ

školský špeciálny pedagóg

Nepedagogickí zamestnanci

Jana Mašlonková

Jana MAŠLONKOVÁ

pomocný vychovávateľ

Denisa PAVLIČKOVÁ

pomocný vychovávateľ

Magda ŠIŠOLÁKOVÁ

Magda ŠIŠOLÁKOVÁ

upratovačka

Viera KAŇOVÁ

Viera KAŇOVÁ

hlavná kuchárka