Preskočiť na obsah

Personál

Pedagogickí zamestnanci

Mgr. Jana LESNÁ

PaedDr. Jana LESNÁ

riaditeľka MŠ

ms@obecmalyslavkov.sk 0910 925 839
Mgr. Lýdia JANIGLOŠOVÁ

Mgr. Lýdia JANIGLOŠOVÁ

učiteľka MŠ
vedúca školskej jedálne

Mgr. Veronika MAMIAKOVÁ

Mgr. Veronika OGURČÁKOVÁ

učiteľka MŠ

IMG_3626

Bc. Zuzana ZUMMEROVÁ

učiteľka MŠ

IMG_3591

Bc. Andrea MRVÁŇOVÁ

učiteľka MŠ

Bc. Zuzana Žoldáková

učiteľka MŠ

Bc. Nikola Ridziková

pedagogický asistent

Nepedagogickí zamestnanci

IMG_3644

Jana NAHALKOVÁ

pomocný vychovávateľ

Magda ŠIŠOLÁKOVÁ

Magda ŠIŠOLÁKOVÁ

upratovačka

Viera KAŇOVÁ

Viera KAŇOVÁ

hlavná kuchárka