Preskočiť na obsah

Poradné orgány

Ide o poradný orgán MŠ, ktorá sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci MŠ. Našu RŠ tvoria: dvaja pedagogickí zamestnanci, jeden z rodičov deti materskej školy, jeden zamestnanec OcÚ a jeden poslanec obecného zastupiteľstva.

Mgr. Lýdia JANIGLOŠOVÁ

Predseda
– pedagogický zamestnanec

František ŠTANCEL

– zamestnanec OcÚ

Ing. František BARTKO

– poslanec OcÚ

Mgr. Veronika OGURČÁKOVÁ

– pedagogický zamestnanec

Mgr. Gabriela JAJČÍKOVÁ

– rodič

Ide o dobrovoľné občianske združenie rodičov alebo iných zákonných zástupcov detí v MŠ. Je najvyšším orgánom rodičovského združenia. Je tvorené zástupcami triednych aktívov, ktorí boli volení na prvom zasadnutí triednych aktívov v septembri nového školského roka.

Ing. Zuzana CVEKOVÁ

Predseda

Mgr. Júlia KLEINOVÁ

Pokladník