Trieda MRAVČEKOV

Triedna učiteľka: Mgr. Lýdia JANIGLOŠOVÁ

Počet detí: 18

MRAVČEKY

1. Justin DUNKA
2. Klára DUNKOVÁ
3. Kristína DUNKOVÁ
4. Jakub ORAČKO
5. Ladislav ORAČKO
6. Jasmína ORAČKOVÁ
7. Júlia ORAČKOVÁ
8. Šarlota ORAČKOVÁ
9. Viktória ORAČKOVÁ
10. Jaroslav PIŠTA
11. Natália PIŠTOVÁ
12. Sofia PIŠTOVÁ
13. Stela PIŠTOVÁ
14. Vivien PIŠTOVÁ
15. Gustáv POMPA
16. Stanislav POMPA
17. Lívia POMPOVÁ
18. Timea POMPOVÁ

Zverejnené 27. septembra 2022.
Upravené 4. novembra 2022.