Preskočiť na obsah

Trieda MRAVČEKOV

Triedna učiteľka: Mgr. Lýdia JANIGLOŠOVÁ

Počet detí: 18

MRAVČEKY

1. Radka BANGOVÁ

2. Justin DUNKA

3. Klára DUNKOVÁ

4. Kristína DUNKOVÁ

5. Jakub ORAČKO

6. Jasmína ORAČKOVÁ

7. Júlia ORAČKOVÁ

8. Šarlota ORAČKOVÁ

9. Viktória ORAČKOVÁ

10. Jaroslav PIŠTA

11. Daniela PIŠTOVÁ

12. Natália PIŠTOVÁ

13. Sofia PIŠTOVÁ

14. Stela PIŠTOVÁ

15. Vivien PIŠTOVÁ

16. Gustáv POMPA

17. Stanislav POMPA

18. Lívia POMPOVÁ

19. Timea POMPOVÁ