Preskočiť na obsah

Trieda MYŠIEK

Triedna učiteľka: Bc. Zuzana ZUMMEROVÁ
Pani učiteľka: Bc. Andrea MRVÁŇOVÁ
Počet detí: 21