Režim dňa

ČAS ČINNOSTI
6:00 – 8:00 – otvorenie MŠ, príchod detí do MŠ – ranný filter
HRY A ČINNOSTI PODĽA VÝBERU DETÍ
8:00 – 9:00– ranný kruh
ZDRAVOTNÉ CVIČENIE
– činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, stolovanie, stravovanie – DESIATA, osobná hygiena
9:00 – 10:00– motivačné okienko
VZDELÁVACIE AKTIVITY
10:00 – 12:00– pohybové aktivity v triedach
– činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena
– pobyt vonku – vychádzka do blízkeho okolia, pobyt a hry na školskej záhrade – spontánne pohybové aktivity
– činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, stolovanie, stravovanie – OBED, osobná hygiena
12:00 – 14:45– ODPOČINOK
– cvičenie po spánku, činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, stolovanie, stravovanie – OLOVRANT, osobná hygiena
14:45 – 17:00HRY A ČINNOSTI PODĽA VÝBERU DETÍ
– hudobno-pohybovo-dramatické činnosti
– odchod detí domov
– koniec prevádzky MŠ

Zverejnené 2. septembra 2022.
Upravené 16. decembra 2022.