Preskočiť na obsah

Trieda MEDVEDÍKOV

Triedna učiteľka: Mgr. Veronika OGURČÁKOVÁ
Pani riaditeľka: PeadDr. Jana LESNÁ
Počet detí: 18