Trieda SOVIČIEK

Triedna učiteľka: Mgr. Patrícia MAMIAKOVÁ
Pani učiteľka: Terézia ZVAROVÁ
Počet detí: 18

SOVIČKY

1. Lenka BADŽOVÁ
2. Radka BANGOVÁ
3. Monika BARTKOVÁ
4. Zara Zuzana CVEKOVÁ
5. Samanta DUNKOVÁ
6. Michal GANCARČÍK
7. Nikolas HORVÁTH
8. Alica KLEINOVÁ
9. Teodor KŇAZOVICKÝ
10. Tomáš LUKÁČ
11. Anna LUKÁČOVÁ
12. Nikolas ORAČKO
13. Tamara PECHOVÁ
14. Luciana PIŠTOVÁ
15. Damián POMPA
16. Vivien POMPOVÁ
17. Zara ROTH
18. Adela VILKOVÁ

Zverejnené 2. septembra 2022.
Upravené 4. novembra 2022.