Preskočiť na obsah

Spolupráca

  • Štátny pedagogický ústav
  • CPPPaP
  • Základné školy:

ZŠ Dr. D. Fischera KežmarokZŠ Grundschule Hradné námestie KežmarokZŠ Nižná brána Kežmarok 

  • OcÚ Malý Slavkov

Ocú Malý Slavkov

Aj naša škôlka pomohla

Aj rodičia môžu pomôcť

Zber plastových vrchnákov

DRAHÍ RODIČIA
ak nám chcete pomôcť, nevyhadzujte farebné vrchnáčiky z plastových fliaš, zbierajte ich spolu s deťmi a tie doneste do škôlky. Ďakujeme!

Zber viečok Tami

Touto cestou chceme poprosiť rodičov, ak si zakúpite výrobky od značky TAMI, aby ste nám viečka z týchto výrobkov doniesli do škôlky. 
Ďakujeme!

Zber prírodnín

Koncom októbra by sme chceli usporiadať „Tvorivé dielne“, preto vás chcem poprosiŤ o zbieranie a nosenie prírodnín do MŠ
Ďakujeme za spoluprácu.

Školské aktivity s rodičmi

Jesenné tvorivé dielne

Vianočné tvorivé dielne