Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v Materská škola Malý Slavkov.

Vzdelávacie aktivity zamerané na emócie

V mesiaci január sme vo všetkých triedach našej materskej školy uskutočnili projekt zameraný na emócie :). Počas celého mesiaca deti prostredníctvom aktivít a hier vyjadrovali a opisovali svoje aktuálne emócie. V nasledujúcich dokumentoch si môžete pozrieť, ako sa so zadaním projektu popasovali.